Sulejmani i Madhërishëm/ Ibrahimi merr një letër nga Hyrremi

Në sarajet e Manisës është zbùluar që një tràdhtare nga haremi i Mustafasë pércjéllë dhe mérr lajme nga haremi tjetër i Sulltan Sulejmanit. Sulltaneshë Mahidevrani ngàrkon Fidanin me përgjégjésinë e gjetjes së asaj tràdhtareje. Në momentin që dikush do térhíqte letrën nga vendi sékret, Fidani e gòdasin në kokë dhe ajo nuk arrin të shikojë se kush është.   A do të mund të zbulojë sulltaneshë Mahidevran se kush është tradhëtari në haremin e saj?

Pas shumë përpjékjésh, ilàçesh dhe metodash, Sulltan Sulejmani përmendet. Ai zgjohet sikur mos të kishte ndodhur asgjë. Pranë tij si përherë ka Sulltaneshë Hyrremin. Në dhomë vijnë me të shpejtë Ibrahimi, Sulltaneshë Hatixheja dhe fëmijët e Sulltan Sulejmanit por ai kërkon që të mbésë vetëm me Sulltaneshë Hyrremin. A do të mundet Hyrrem të ndryshojë vendimin e sulltanit mbi largimin e Mehmetit? Kjo e fundit e pyet atë nëse është shumë i vendosur për làrgimin e Mehmetit në sanxhak. Sulltan Sulejmani bindet nga Sulltaneshë Hyrremi se është herët për ta làrguar djalin.

Sulltan Sulejmani shkon të falenderojë personalisht njeriun që i shpëtoi jetën atij. Sulltan Sulejmani rimékémbët dhe mëson se jetën ia ka shpëtuar vëllai i tij i qumështit, Jahja. Ai niset të shkojë pranë vendit të tij për ta falënderuar personalisht. Jahja e prét si gjithmonë me shumë dashuri dhe respekt duke iu gëzuar shëndetit të tij. Përveç kësaj, Sulltan Sulejmanin e shqétëson një ëndërr që e ka parë gjatë gjumit të rvnde të sEmUndjes.

Duke mos përmendur emra konkret, ai tregon ëndrrën ku shfàqej Mustafai në fron, Ibrahim Pashai pas tij duke buzëqeshur dhe koka e Mehmetit në një thes. Kjo e shqétëson shumë dhe kërkon të dijë shpjegimin që Jahja do ketë. Vëllai i tij i qumështit i thotë se mes atyre personave po luhet një lojë shumë e písët nga e cila njëri prej tyre do dalë i vdékur.  Ibrahimi gjithashtu merr një letër nga Sulltaneshë  Hyrremi. Çfarë është shkruar në të?

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*