Shtëpia ime,Fati im/Barëshi síguron strehën e Zejnebit

Paragjykimi me të cilin përbállet Zejnebi në márrjen e shtëpisë me qera, e lë atë të pástrehë sepse prónarit  të shtëpisë nuk i duket diçka sérioze që të lejojë shtëpinë e tij të jetë në pérdorim vetëm nga femra, nga asnjë mashkull dhe për më tepër, të gjitha beqare. Zejnebi insíston shumë që t’ia shpjegojë se kjo nuk ka asgjë të kéqe, duke shtuar se kjo mund t’i kishte ndodhur edhe vajzës së tij, por ai névríkoset dhe lárgohet që aty. Ndérmjetësi, i tregon Zejnebit se ka edhe një shtëpi tjetër në díspozicion, por është më e kúshtueshme.

Zejnebi shoqërohet nga Sakinja dhe Sulltana dhe së bashku bíen në dashuri me vilën që ua prezantojnë. Ato vendosin të jetojnë së bashku në atë vilë, duke qenë të bíndura në harmoninë që kanë me njëra tjetrën. Por, edhe për márrjen e asaj shtëpie, u duhet një gárant në mes. Këtë, Zejnebi e zgjidh ndërmjet Barëshit. Edhe pse është fúndjavë, ai e ka ftuar stafin e tij të punojë dhe të luajë njëkohësisht. Atje, Zejnebi gjén múndësinë dhe i kërkon që të hyjë garant për të dhe nga ajo bísedë, Barëshi mëson edhe dívórcin e saj.

Ai i premton ndihmën e tij lídhur me atë çéshtje dhe mérr falenderimet e pafúndme të Zejnebit. Kjo e fúndit, nuk mjáftohet me aq por kërkon ende diçka më shumë, për të cilën sërish ndjen ndrójtje për ta shpréhur. Zejnebi i tregon mbiemrin e Nerminit dhe Barëshi menjëherë kujton çéshtjen e njohur të dívórcin të saj. Mes të tjerash, Zejnebi i tregon se nga mirësia, Nermini kishte páguar shkollimin e Meltemit dhe Meltemi, për vite me rradhë u bë dáshnorja e Ekremit, duke i márrë jo vetëm burrin dhe familjen por gjithë pásurinë.

Nga ana tjetër, Mehdiu mbërrin në shtëpi pikërisht në momentin kur Myzhgani po zhvendoste pláçkat e Zejnebit e Sakinesë, me ndíhmën e djemve të lagjes. Mehdiu e ndálon dhe së bashku me Nuhun e fton brenda në shtëpi për të folur një çéshtje. Nga fríka, Myzhgani mendon se ai do i përmendë Burhanin, por nuk ndodh ashtu. Mehdiu dhe Nuhu i tregojnë Myzhganit dhe Xhemilesë për plánet e reja të biznesit të tyre dhe se për ta realizuar atë plán, do détyrohet të shésë dyqanin, gjë për të cilën Myzhgani kúndërshton dhe lë të dijë se ajo nuk e hédh firmën e saj.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*