Osmani/ Bala ndjék hap pas hapi Targunin

Një kònflikt i madh përfsh n Ajgylin dhe Lenën duke bërë që kjo e fùndit të kërkojë në mënyrë të menjëhershme nga Savxhë Beu që të làrgohet Ajgyli nga fisi, për ndryshe pàsojat do jenë të mëdha. Para se ti përgjigjet Lenës, Savxhë kërkon të dijë nga Ajgyli përse ajo nuk ka shkuar me Osmanin në Sogut, përderisa deklàroj se do jetë ùshtàrja e atij. Làrgimin e Osmanit për në Sogut e mëson sërish Targuni e cila nuk hùmbet kohë për të làjmëruar Tekfur Nikollën. Edhe pse Targuni mùndohet që të ikë pa réne në sy të askujt, Bala i rikujton vetes pòrosinë nga Osmani që ta mbíkqyrë atë.

Gjatë asaj kohe në Sogut ka mbérritur edhe Flatjusi, i shoqëruar nga ùshtàrët e tij me qéllimin e qartë për të djégur të gjithë Sogutin. paralélisht, Osmani dhe ùshtàrët e tij bésnik kàlërojnë me të shpejtë për në Sogut duke preténduar ta shpétojnë vendin nga një katàstròfë tepër e madhe. për t’ja dalë këtij mísioni, Osmani dhe Bamsi ndàhen në dy grupe. Dyndari dhe Savxhë mbérrijnë në kàlanë e Kullaxhisarit për të négocíuar me Tekfur Nikollën.

Pasi mbérrin në kalanë e Kullaxhisarit, Dyndar Beu rikthén në méndje momentin hístorik kur Osmani ia doli ta pùshtonte kàlanë. Ndërkohë nga ana tjetër, Targuni e véren që Bala po e ndjék atë dhe ndérmjet një skEme arrin të màrrë letrën e shkruar po vetë që ia dha ùshtàrit. Qellími i gjithë kësaj është që Targuni të dalë si e pafàjshme, gjòja se po ndíqte dikë tjetër që dërgonte infòrmacione Tekfur Nikollës, sepse në letër shkruhej qàrtazi se për ku ishte nisur Osmani.

Sakaq, Dyndari dhe Savxhë dàlin përbàllë Tekfur Nikollës për të réne dakort rréth màrrëveshjes së pàqes. Teksa tekfur Nikolla i véndos kùshtet e tij, ai kërkon që të Osmani të qendrojë làrg asaj kàlaje. Dyndari dhe Savxhë edhe pse kùndershtòjnë duan me çdo kusht ta fírmosin atë màrrëvéshje. Pasi Dyndar Beu i thotë se nëse ata príshin màrrëveshjen nukd o mérren pasoja se çfarë ndòdh, Tekfur Nikolla e thér në dorë. 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*