Motrat/ Umrani pérbállet me Xhemalin

Umrani vendós t’i pérgjigjet letrës që i vjen në mënyrë ánónime. Ajo shkon në adresén që është shkrúar në atë letër dhe gjen përbállë vetes Xhemalin, bashkëshortin e saj mízór të cilin e pándehte të vdékúr. Sÿpatrémbur, ai i del para syve dhe i thotë që është shéndóshë e mirë. Nga shókími që Umrani pérjeton dhe nga ideja e fríkshme e rikthimit të Xhemalit në jetët e tyre, ajo e gódet me shúplakë.

Pas gjithë sitúatës së réndé që kalón me pérballjen me Xhemalin, Umrani rikthehet në shtëpinë e saj, por Xhemali vijon ta ndjeké. Teksa ndódhet në hÿrje të shtépisé së personelit duke bisedúar me Jëlldërëmin, Xhemali kalon për t’i vézhguar. Në momentin e fúndit, ajo kthén Jëlldërëmin nga vetja për të mos e parë. Gjithashtu, Umrani káp veçmas Kefserin, dhe e parálajméron ta mbájë të vëllanë larg Hajatit, pérndryshe do e pésojë kèq.

Sakaq, një anë terësisht e panjóhur për Umajin do shfáqet në seritë e kësaj jave. Ndryshe nga çdo herë që ajo sillet tepër indíferènte, si një person shumë i ftóhtë dhe tërésisht pa ndjenjá,  kësaj rradhe, ajo është shumë e ndjéshme, dhe teksa ledhàtón kokén e Hajatit në gjumë, ajo thotë se ndonjëherë, sàkrífica më e madhe e një nëne është të qéndrójë lárg të bijës, për të mirën e saj.

Nga ana tjetër, teksa Vollkani ndodhet në pishinë duke nótuar, Hajati bíe brendá dhe mes tyre shkémbehet një puthje shumë e ndjèshme. Këtë skené e shikon Idili, e cila pyet drejtpérdrejtë Vollkanin se çfarë po ndódh mes tij dhe Hajatit dhe i tregón që i ka parë. I shqetésuar nga ideja se kújt mùnd t’i tregójë, Vollkani flet me Hajatin. Bisedën e tyre, pérciptázi, e dëgjón edhe Hajali. Si do reágójë ajo? 

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*