Lule të Vetmuara/ Ejlylit núk i japin dot lámtúmirën e fúndit

Vajzat shkojnë në shtëpinë e Elifit, për të vijuar me zákónet trádicionale që duhet të kryhen pas vdękjęs së një personi. Mes tyre fillón një gríndję pasi Kaderi nuk e pranon vdękjęn e Ejlylit dhe nuk i lejón vajzat të vazhdojnë me ato çfarë duan të bëjnë. Kaderi fajésón veten për húmbjęn e shoqes së tyre dhe nuk arrin të lógjikojë mjáftúeshëm si duhet. Ndër të, Byshra është ajo që e ka léshuar veten tërësisht.

Një lájm shumë i réndé do vijë për të dashurat e Ejlylit. Lájmin e sjell mésues Tópraku. Ai u tregón se nuk do mund të jenë pjesë e ceremónisë mórtóre të Ejlylit, pasi të afërmit e saj kanë vendosur që ajo të várróset në vendin e prejardhjes së saj, ndaj trúpi është dërguar për atje. Sado që lájmi u vjen si bómbé dhe shumë i papránueshëm, ato nuk kanë më se çfarë të bëjnë, veçse të qájné e të ngúshëllójnë njëra tjetrën.

Ndërkohë, Kemali shkon në një dyqan, ku rástësisht shikon një gazetë. Aty shkruhet lájmi i vdękjęs së Ejlylit, gjë që do pikéllójë zemrën e Kemalit dhe do fillojë të qájé për húmbjen e saj. Nga ana tjetër, Selini kërkon me doemos të pájtóhet me djalin e saj, Gynejin. Ajo nuk shikon asnjë zgjidhje tjetër përveç bashképunimit sërish me Zehrën, ndaj i shkon në shtëpi në mes të natës, për të mós e parë askúsh.

Zehra pránón që t’i pájtójë në kémbim të paráve, por i merr pára edhe paraprakisht, duke i thënë se nuk kanë asgjë të hánë. Gjója, ato pará do ia dërgojë Gynejit për ushqime, por në të vértetë núk do e bëjë. Sakaq, Feri me Toprakun ulen pranë njëri tjetrit për të diskutuar diçka me shumë réndési. Ato bíen dakórd që të bëhen lígjérisht familja kújdestáre e Byshrës dhe Metinit.

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*