Grua/Shirini shqétësohet për Baharin

Shirinit i duhet të vijojë prócedurat për të kryer të gjitha análizat e névojshme para se të bëhet tránsplanti i pálcës. Me të është angazhuar Zhaleja, e cila nuk e béson aspak qëllimin e mirë që Shirini híqet të ketë për Baharin. Megjithatë, çúditet kur Shirini pyet e shqétësuar për Baharin, nëse ekziston múndësia që trupi saj të mos ia pranojë pálcën që do i dhurohet. Megjithatë, Zhale lárgohet nga ajo pa i kthyer përgjigje. Gjatë asaj kohe, edhe nëna e Shirinit, Hatixheja, ka nisur prócedurat e dívórcimit nga Enveri.

Ky i fúndit merr telefonatë nga avókati i Hatixhesë, i cili sapo e lajmëron që Hatixheja ka hapur kërkesën për dívorc, Enveri ia ndërprét fjalën dhe i thotë disa herë rradhazi që është shumë i kënaqur që t’ia pranojë atë kërkesë dívorcimi. Ndërkohë, Hatixheja ka shkuar në shtëpi pranë Shirinit, dhe dúkshëm shikohet që ajo ka një shqétësim që nuk po e flet. Ndaj, Shirini i kontrollon çantën, dhe gjén brenda fletën e dívorcimit. Menjëherë Shirini fillon të qajë teksa drídhet e tëra, duke mos e pranuar assesi atë dívorc.

Hatixheja múndohet t’i shpjegojë se çdo gjë mes tyre ka mbáruar, por Shirini insíston se ato të dy duhen shumë, nuk múnd të ndáhen, dhe e gjitha është vetëm për fáj të Baharit që u ka hyrë në mes. Por Hatixheja, nuk ka névojë të réplikojë më tepër, sepse atë e telefonon avókati dhe i tregon përgjigjen e Enverit, gjë të cilën Hatixheja ia tránsmeton në vend Shirinit, duke i treguar se nuk ka më vend për diskutim. Ajo lárgohet nga shtëpia, por mendjen nuk e ka tek dívórci prindërve, por si gjithmonë tek Sarpi.

Ajo vendos që të telefonojë kompaninë për t’u lídhur me Sarpin, me qéllimin për t’i rréfyer gjithçka, pavarësisht kércénimeve që po merr. Sapo telefonon kompaninë dhe kërkon takim telefonik me Alpin, pranë Shirinit shkon Myniri, me një ármë dréjtuar asaj. Páralélisht, Leventi ndodhet drejt makinës së tij, ku shikon të mbéshtétur një person me shpinë. Ai i kthéhet, dhe Leventi shikon që është Sarpi. Ky i fúndit, kërkon të dijë përse ai i është vënë në ndjékje, duke qenë një person që nuk e ka njohur as kur ka jetuar si ‘Sarpi’ dhe as tani si ‘Alpi’.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*